Välkommen

Du är välkommen till Glanshammars trädgårdsförening oavsett om du har trädgård, kolloni eller balkong.

 

Föreningen erbjuder:

Trevlig samvaro med trädgårsvänner.

Möten med föredrag, tipstävlingar, fika och lotteri.

Kunniga föredragshållare.

Inköpsresor och andra gemensamma inköp.

Trädgårdsresor .

Kurser och studiecirklar med trädgårdsanknytning.

Råd om beskärning.

Trädgårdsbesök under sommaren