Välkommen

Du är välkommen till Glanshammars trädgårdsförening oavsett om du har trädgård, kolloni eller balkong.

 

Föreningen erbjuder:

Trevlig samvaro med trädgårsvänner

Möten med föredrag, tipstävlingar, fika och lotteri

Kunniga föredragshållare

Inköpsresor och andra gemensamma inköp

Trädgårdsresor

Råd om beskärning

Kurser och studiecirklar med trädgårdsanknytning

Trädgårdsbesök under sommaren